Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

ProduktyArlen Textile Group specjalizuje si? w produkcji:
 • odzie?y dla s?u?b mundurowych: policji, stra?y miejskiej, si? zbrojnych, stra?y granicznej (m.in. mundury polowe, mundury bojowe, kombinezony)
 • odzie?y specjalnej – dla u?ytkowników o wysokich wymaganiach BHP (odzie? dla stra?y po?arnej, trudnopalna, odzie? kwasoodporna, antyelektrostatyczna)
 • odzie?y korporacyjnej – dla klientów biznesowych (ubrania firmowe, bran?owe, garnitury, ?smart casual”)
 • odzie?y medycznej – dla szpitali (fartuchy, ob?o?enia, odzie? chirurgiczna)

Wyroby Arlen Textile Group
 • Tkaniny Poliester
  Poliamid 6.6
  Poliwiskoza, etc.
 • Tkaniny Techniczne Laminaty z membran? PES, PU lub PTFE
  Tkaniny antyelektrostatyczne
  Tkaniny trudnopalne
  Tkaniny barierowe
 • Tkaniny Techniczne Ochronna : EN 1149, EN342, EN 343, EN 469, EN 471, EN 13034, EN 11612
  Robocza , korporacyjna : EN 340
  Medyczna: EN 13795

Przyk?adowe produkty znajd? Państwo w zak?adce Galerie

汤姆高清影院